Select Language thai eng Member Login

 

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า – ลูกค้าในประเทศ


1) ทางเวบไซด์จะตัดเย็บตามแบบและขนาดของชุดตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เวลาในการตัดเย็บ ประมาณ 20-45 วัน (ขึ้นกับความยาก-ง่ายของชุด) หลังจากทางเวบไซด์ได้รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุ : ระยะเวลาในการตัดเย็บ เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ไม่ใช่เวลาที่แน่นอน ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เข้าใจนะคะ/ครับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 : การยืนยันการสั่งซื้อ : 1 วัน

ทางเวบไซด์จะตอบกลับยืนยันรายละเอียดสินค้า (ข้อมูลสินค้า,ที่อยู่ในการจัดส่ง,รายละเอียดการชำระค่าสินค้า ฯ) รบกวนลูกค้าอ่านรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากทางเวบไซด์ได้ข้อมูลครบถ้วน จะดำเนินการในลำดับต่อไป

 

ส่วนที่ 2: กระบวนการตัดเย็บ : 18-40 วัน
ช่างตัดเย็บผู้ชำนาญของทางเวบไซด์ จะดำเนินการตัดเย็บชุดของลูกค้าด้วยความประณีตและทุ่มเท โดยอ้างอิงตามข้อมูลขนาดและรายละเอียดที่ลูกค้าแจ้งยืนยันไว้

 

ส่วนที่ 3: ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า : 1-7 วัน
หลังจากตัดเย็บชุดให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อย ทางเวบไซด์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้

หรือตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้


โดยรวมแล้ว จะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 20-45 วัน ลูกค้าจะได้รับสินค้า หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้ากับทางเวบไซด์เรียบร้อยแล้ว


2) ทางเวบไซด์สามารถจัดส่งสินค้าในหลายช่องทาง ลูกค้าสามารถเลือกบริการขนส่งได้ตามรูปแบบและระยะเวลาในการจัดส่งตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีค่าบริการในการจัดส่งและระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่แตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้

 

          (1) ไปรษณีย์ไทย EMS –ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

          -กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล : วันรุ่งขึ้น ไม่เกิน 12.00 น. หรือ 16.30 น.

          -กรุงเทพฯ-ภาคอื่น หรือ ภาคอื่น-กรุงเทพฯ : วันรุ่งขึ้น ไม่เกิน 16.30 น.

          -ภาคเดียวกัน : วันรุ่งขึ้น ไม่เกิน 16.30 น.

          -ต่างภาค : 2 วัน ไม่เกิน 16.30 น.

 

          (2) ไปรษณีย์ไทย พัสดุไปรษณีย์

          -กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล : 2-3 วัน

          -กรุงเทพฯ-ภาคอื่น หรือ ภาคอื่น-กรุงเทพฯ : 4-5 วัน

          -ภาคเดียวกัน : 3-4 วัน

          -ต่างภาค : 4-5 วัน

 

หมายเหตุ :

               -รายละเอียดข้างต้นอ้างอิงมาจากมาตรฐานบริการไปรษณีย์ไทย

               -นโยบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับไปรษณีย์ไทยเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางเวบ  

                 ไซด์ไม่สามารถกำหนดวันเวลาที่แน่นอนได้

 

          (3) ขนส่งเอกชนนโยบายการจัดส่งสินค้า – ลูกค้าต่างประเทศ

 

1) ทางเวบไซด์จะตัดเย็บตามแบบและขนาดของชุดตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เวลาในการตัดเย็บ ประมาณ 22-50 วัน  (ขึ้นกับความยาก-ง่ายของชุด) หลังจากทางเวบไซด์ได้รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว


หมายเหตุ : ระยะเวลาในการตัดเย็บ เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ไม่ใช่เวลาที่แน่นอน ขอบคุณลูกค้า

                ทุกท่าน ที่เข้าใจนะคะ/ครับ

 


ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 : การยืนยันการสั่งซื้อ : 1 วัน

ทางเวบไซด์จะตอบกลับยืนยันรายละเอียดสินค้า (ข้อมูลสินค้า,ที่อยู่ในการจัดส่ง,รายละเอียดการชำระค่าสินค้า ฯ) รบกวนลูกค้าอ่านรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียด หลังจากทางเวบไซด์ได้ข้อมูลครบถ้วน จะดำเนินการในลำดับต่อไป

 

ส่วนที่ 2: กระบวนการตัดเย็บ : 18-40 วัน
ช่างตัดเย็บผู้ชำนาญของทางเวบไซด์ จะดำเนินการตัดเย็บชุดของลูกค้าด้วยความประณีตและทุ่มเท โดยอ้างอิงตามข้อมูลขนาดและรายละเอียดที่ลูกค้าแจ้งยืนยันไว้

 

ส่วนที่ 3: ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า : 3-10 วัน
หลังจากตัดเย็บชุดให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อย ทางเวบไซด์จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้

หรือตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้


โดยรวมแล้ว จะใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 22-50 วัน ลูกค้าจะได้รับสินค้า หลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้ากับทางเวบไซด์


2) ทางเวบไซด์สามารถจัดส่งสินค้าในหลายช่องทาง ลูกค้าสามารถเลือกบริการขนส่งได้ตามรูปแบบและระยะเวลาในการจัดส่งตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีค่าบริการในการจัดส่งและระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่แตกต่างกัน

 

          (1) บริการขนส่งเอกชนชั้นนำ  DHL , FEDEX , TNT เป็นต้น

          (2) ไปรษณีย์ไทย พัสดุย่อยทางอากาศแบบลงทะเบียน , EMS เป็นต้น

    

หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

โทรศัพท์        : คุณอุ้ม โทร 089-8959085 หรือ คุณศัลย์ โทร 089-8959058

อีเมลล์            : chonvipha@gmail.com, wisan.wanich@gmail.com

Line ID          : 0898959085

เวบไซด์         : www.mymarrydress.com